Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 3, caput 13: Plannen voor de moord

4. Er werd tegen hem door meer dan 60 man een samenzwering gesmeed, waarbij
Gaius Cassius, Marcus en Decimo Brutus, de voornaamste waren. En die aarzelden
eerst of ze hem op het marsveld, wanneer hij tijdens de vergadering de
kiesafdeling voor de stemming opriep, nadat de groepen waren verdeeld, van het
bruggetje af moesten/zouden gooien en hem, nadat hij opgeraapt was, moesten
afslachten, of dat ze hem op de Via Sacra of bij de toegang van het theater
moesten aanvallen, maar nadat de zitting van de senaat bijeengeroepen was op de
Idus van maart (voor de vergaderplaats van het theater), verkozen zij de
makkelijke tijd en plaats

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.225

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 38