Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 3, Caput 14: Voortekens

Maar aan Caesar werd de toekomstige moord met duidelijke voortekens
aangekondigd. Enige maanden geleden, toen de kolonisten die in de kolonie Capua
op grond van de Lex Iulia weggeleid werden, voor het bouwen van huizen, de zeer
oude graven vernielden en dat met des te meer ijver deden omdat ze een
hoeveelheid antieke vazen vonden, terwijl ze zochten, werd er in een graf een
bronzen plaat gevonden, waarin men zei dat Capys, stichter van Capua, begraven
was, volgeschreven met Griekse letters en woorden van deze strekking: ,,Dat,
wanneer de botten van Capys ontbloot zouden zijn, zou het gebeuren dat een
afstammeling van Julus gedood zou worden door de hand van bloedverwanten en dat
hij spoedig met grote bloedbaden ten nadele van Italiƫ gewroken zou worden.
De bron daarvan, om te voorkomen dat iemand het verzonnen en gelogen vind, is
Cornelius Balbus, zeer bevriend met Caesar. In de volgende dagen vernam hij dat
kuddes paarden die hij bij het oversteken aan de Rubicon gewijd had en die hij
los en zonder bewaking had laten lopen, zich zeer koppig van voedsel onthielden
en overvloedig huilden. Ook waarschuwde de ziener Spurima hem, terwijl hij
offerde, dat hij moest oppassen voor het gevaar dat zich niet later zou voordoen
dan de Idus van maart.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30