Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 3, caput 3: Burgeroorlog

Hierna al volgde een betreurenswaardige en vervloekte burgeroorlog, waarin
behalve de rampen, die gebeurden in de gevechten, ook de politieke situatie van
het Romeinse volk veranderd is.
Want Caesar begon, omdat hij uit Gallië terugkeerde als overwinnaar, een tweede
consulaat te eisen en wel zodanig dat er zonder enige twijfel één aan hem werd
toegekend. Er werd tegenstand geboden door consul Marcellus, door Bibullus, door
Pompeius, door Cato en hem werd opgedragen terug te keren naar de stad, nadat
hij zijn legers ontbonden had. Vanwege dat onrecht trok hij vanaf Rimini, waar
hij zijn soldaten had verzameld, op tegen zijn vaderland.
De consuls met Pompeius en de gehele senaat en de volledige adel vluchtte uit de
stad en staken over naar Griekenland; bij Epirus, Macedonië en Achaia bereidde
de senaat onder leiding van Pompeius voor op een oorlog tegen Caesar.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30