Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 5: 24 augustus 79

Hij was in Micenum en voerde in eigen persoon het bevel over de vloot. 24
augustus, op ± het 7e uur wijst mijn moeder hem erop dast er een wolk verschijnt
met een ongewone omvang en aanblik. Hij gebruikte een zonnebad, daarna een koud
waterbad, hij had liggend iets gegeten, en was aan het studeren, hij eiste zijn
sandalen, en hij beklom de plaats van waar dit wonderlijke schouwspel het bgest
bekeken kon worden. Er ontstond een wolk, onzeker voor degenen die uit de verte
keken uit welke berg (er is later vernomen dat het de Vesuvius was geweest),
waarvan de geljkenis en de vorm geen andere boom meer dan de pijnboom zal hebben
uitgedrukt.