Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 5: Een man van de wetenschap

Het scheen hem belangrijk en waard om nader te onderzoeken, zoals voor een zeer
geleerd man. Hij beval een Liburnisch schip in gereedheid te brengen; hij geeft
mij de gelegenheid als ik met hem mee wilde komen; ik antwoordde dat ik liever
wilde studeren en toevallig had hij zelf iets gegeven om te schrijven.