Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 6: Midas [r.134-145]

De wil van de goden is mild: Bacchus bracht hem, toen hij bekende dat hij een fout had gemaakt, in zijn vroegere toestand terug en hij maakte het geschenk, dat gegeven was (dat hij gegeven had) om zijn belofte gestand te doen, ongedaan. En hij zei: 'Opdat jij niet besmeerd blijft met het slecht gewenste goud, ga naar de rivier liggend dichtbij het grote Sardes en leg de weg af over de bergrug van de oever de stromende golven tegemoet, totdat je komt bij de oorsprong van de rivier, en plaats tegelijk je hoofd en lichaam onder de schuimende bron, waar hij het krachtigst te voorschijn komt, was tegelijk je misdaad af.'De koning naderde het bevolen water (zoals hem bevolen was): de gouden kracht kleurde de rivier en ging van het menselijke lichaam naar de rivier. Ook nu nog, ook al is het goud er allang geleden in opgenomen, zijn de akkers, die geel zijn door de vochtige kluiten, stijf door goud.