Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 17, tekst A: Koning Proca en zijn zonen (vragen)

1. Priamus: Naast Aeneas en bij Creusa (vader van)
Anchises: Onder Aeneas, als vader.
Creusa: Als echtgenote van Aeneas en als dochter van Priamus.
Aeneas: Als zoon van Anchises en Als vader van Ascanius en als echtgenoot van Creusa en Lavinia.
Ascanius: boven Aeneas als zoon en als vader van Hius.
Proca: Boven na een lange sliert als zoon van Aventius en als Vader van Numitor en Amulius.
Numitor: Boven Proca, Als zoon van Proca.
Amulius: Boven Proca, als zoon van Proca
2. Nee
3. Zin 5. Op een zekere dag. Qudam die.
5. Ablativus en genitivus
6. Numitorem
7. Dativus en het is Numitor
8. Dat Numitor zweeg en bedroefd was en Amulius schreeuwt en keuzes maakt. Hij wilt rijkdom en dat is het enige waar hij aan denkt.
9. Omdat hij de oudste zoon is.