Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 17, tekst B: Amulius grijpt de macht

Zodra het leven van Proca was beindigd, volgde Numitor hem op. Amulius echter, die rijkdom bezat, had in feite macht. Maar hij wilde meer: hij verlangde te regeren in plaats van zijn broer, hij begeerde koning te zijn. Daarom had hij NUmitor uit het koningkrijk verjaagd en doodde zijn zoon. Zelfs dat was niet voldoende. Rea Silvia, dochter van Numitor, heeft hij gedwongen om een Vestaalse maagd te zijn. Maar toch was Amulius niet gelukkig. Immers nachtelijke dromen, waarin het beeld van Numitor verscheen maakten hem bang. Overdag beschermden veel soldaten hem. Omdat hij aanslagen vreesde. Hoewel hij alles bezat wat hij kon, leidde hij een ongelukkig leven. Dus: Proca was dood en Numitor volgde hem op. Amulius wilde regeren dus verjoeg hij zijn broer Numitor van de troon. Ook dwong Amulius Rea Silvia, dochter van Numitor, om een Vestaalse maagd te zijn. Nachtelijke dromen maakten Amulius bang, hierin verscheen namelijk het beeld van Numitor. Hoewel hij alle dingen die hij begeerde bezat, leidde hij een ongelukkig leven.