Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 27, tekst A

Hannibal en Scipio kwamen samen met ieder één tolk. Toen sprak Hannibal als eerste tot Scipio met de volgende woorden: “Ik die de oorlog tegen het Romeinse volk begon en die zo vaak bijna de overwinning in handen heb gehad, kom nu uit eigen beweging bij jou om vrede te vragen. Toen jouw vader consul was kwam ik in Italië. Ik raakte met hem slaags. En ongewapend kom ik nu bij zijn zoon. Als jullie, Romeinen, met Italië en wij met de macht over Afrika tevreden waren geweest, dan zouden wij niet in Italië en jullie niet in Afrika hebben gevochten. Jullie zagen de veldtekens en wapens van jullie vijanden bijna in jullie poorten en stadsmuren, wij horen vanuit Carthago de herrie in het Romeinse kamp. Nu wordt in jullie voordeel over vrede onderhandeld. Wat mij betreft: Als oude man ben ik teruggekeerd naar mijn vaderland, waarvandaan ik als jongen was vertrokken. Dat wat ik was bij het Trasumeense meer in Cannae, dat ben jij vandaag. Jij bent een jongeman, die ! geniet van eeuwig gel! uk. Het geluk straalt jou nu toe. Maar voorspoed en tegenspoed leerden mij zo, dat ik liever het verstand dan het lot wil volgen. Beter en veiliger is een zekere vrede dan een gehoopte overwinning. Dit is in jouw handen en dat is in handen van de goden. Ik Hannibal vraag om vrede, die ik zal beschermen. Ik zal ernaar streven dat niemand spijt heeft van de vrede die via mij is verworven.”

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25