Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 27, tekst B: Het einde van Hannibal (versie 1)

Altijd had Hannibal een dergelijk lot voorzien in zijn gedachten. Zo, opdat hij altijd een of andere uitweg tot zijn beschikking had, maakte hij zeven uitgangen uit zijn huis.
Uit één waren bepaalde uitgangen verborgen, opdat de vijand hem niet kon insluiten. Maar de soldaten van Prusias hadden de omgeving van het hele huis zo ingesloten, dat niemand daarvandaan kon ontsnappen. Nadat er bericht was dat de soldaten van Prusias in de voortuin waren, probeerde Hannibal te (ont)vluchten via de achterdeur, die de meest verborgen uitgang was. Zodra hij merkte dat de achterdeur en alle andere uitgangen gesloten waren, verlangde hij naar het gif, dat hij tevoren had laten klaar maken.
'Laten we', zei hij, 'het Romeinse volk bevrijden van een langdurige zorg. Noch een grote, noch een beroemde overwinning zullen de Romeinen vandaag behalen op een weerloze en verraden vijand. Deze dag zal tot bewijs zijn hoezeer de zeden van het Romeinse volk veranderd zijn.'
Nadat hij vervolgens Prusias had vervloekt en tot de goden had gebeden, dronk hij de beker leeg. Dit was het einde van Hannibal.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25