Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 27, tekst B: Het einde van Hannibal (versie 2)

Altijd heeft Hannibal met zijn geest zo’n lot voorzien. Daarom, omdat hij altijd een of andere uitweg tot zijn beschikking had, had hij zeven uitwegen uit het huis gemaakt. Van deze zeven uitwegen waren sommige verborgen opdat ze niet door de vijand omsingeld werden. Maar de militairen van Prusias hebben de omgeving van het gehele huis zo ingesloten dat niemand vandaar kon ontsnappen. Hannibal heeft geprobeerd, nadat bekend was dat de soldaten van Prusias in de voortuin waren, te vluchten via de achterdeur, die de meest verborgen uitweg was. Zodra hij had gemerkt dat de achterdeur en alle andere deuren gesloten waren, verlangde hij naar het gif, dat hij al lang tevoren had klaargemaakt. €˜Laten we het Romeinse volk,€™ zei hij, €˜bevrijden van een langdurige zorg. De Romeinen zullen vandaag noch een grote noch een beroemde overwinning behalen op de weerloze en verraden vijand. Deze dag zal tot een bewijs zijn, hoezeer de gewoonten van het Romeinse volk veranderd zijn. ™ Nadat hij Prusias had vervloekt en tot de goden had gebeden heeft hij de beker leeggedronken. Dit was het einde van het leven van Hannibal.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25