Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 29, tekst B: een voorbeeldige moeder

De roem was grootst van Cornelia als moeder. Ze vertrouwde de opvoeding van haar kinderen niet aan een of andere slavin toe, maar zorgde zelf (voor hen). Er zijn brieven van Cornelia waarin blijkt dat de kinderen niet alleen in haar schoot zijn opgevoed, maar dat zij ook zelf hen de verfijning van de taal heeft geleerd. Het gerucht van de voortreffelijkheid van Cornelia is ook in Egypte verspreid. Want op een zekere dag is Ptolemaeus, koning van Egypte, naar Rome (acc) vertrokken om haar ten huwelijk te vragen en om de kroon van Egypte aantebieden. Nadat ze de woorden van de koning gehoord had, weigerde Cornelia. Terwijl ze zei dat haar kinderen haar meer waard waren dan macht en rijkdom. Dit verhaal wordt ook over haar verteld: Toen een zekere vrouw haar sieraden, die zeer kostbaar waren, aan haar toonde, zoals vrouwen dat nu eenmaal doen. Zei Cornelia, terwijl ze de sieraden bewonderde, dat aan haar andere sieraden waren. Vervolgens rekte ze het gesprek door totdat haar zonen uit school terugkwamen. En hen (kinderen), nadat ze teruggekeerd waren, liet ze zien aan de vrouw. Terwijl de vrouw zich verbaasde, zei Cornelia: "Kijk mijn sieraden". Ze meende immers dat het grootste sieraad van een vrouw goed opgevoede kinderen waren.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.225

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 38