Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aisopos

De raaf en Hermes

Een raaf, die door een val gevangen was, beloofde Apollo wierook te zullen offeren. Nadat hij gered was uit het gevaar, vergat hij zijn belofte. Nadat hij opnieuw door een andere val was gevangen en hij afgezien had van Apollo / zag* hij af van Apollo en beloofde hij aan Hermes te offeren. En hij zei tegen hem: ‘O zeer slechte, hoe moet ik jou vertrouwen, (jij) die je vorige meester verloochende en onrecht aandeed?’
5 De fabel maakt duidelijk dat zij die tegenover weldoeners ondankbaar worden, geen helpers zullen hebben als ze in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17