Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aisopos

Houthakker en Hermes

1 De Houthakker en Hermes

2 Een houthakker verloor bij een of andere rivier zijn eigen bijl. Toen hij geen uitweg zag, ging hij dus jammerend bij de oever zitten. Nadat Hermes de reden had leren kennen en medelijden had gekregen met de man, nadat hij in de rivier was gedoken een gouden bijl omhoog bracht en vroeg of hij die was verloren. Toen hij zei dat die het niet was, heeft hij nadat hij weer naar beneden was gedoken een zilveren bijl omhoog gebracht. Toen hij zei dat die het niet zijn eigen was, heeft hij nadat hij voor de derde keer naar beneden was gedoken die eigen omhoog gebracht. Toen zei hij dat hij die echt was verloren. Omdat Hermes de eerlijkheid van hem waardeerde, gaf hij alles aan hem. Toen hij bij zijn makkers was, heeft hij aan hen de belevenis verteld; één wilde hetzelfde gedaan krijgen, en nadat hij naar de rivier gegaan was en zijn bijl expres in de stroom had gegooid, ging hij zitten jammeren. Nadat Hermes ook verschenen was en de reden begreep van het gejammer, ging hij naar beneden om een gelijk aan de gouden bijl eruit te halen en vroeg of hij die was verloren. Toen hij vol vreugde zei: 'Dat is het echt', haatte de god de brutaliteit zoveel, dat hij niet alleen die naar beneden gooide maar ook niet zijn eigen teruggaf.

21 Het verhaal zegt dat, evenveel als de goden rechtvaardigheid helpen, net zoveel onrechtvaardigheid dwarsbomen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.042

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 19