Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

1 Caesar, thema 1: Tekst 3

§3. Aan hun grondgebied grensden de Nerviërs. Toen Caesar vroeg naar hun karakter en gewoonten, vernam hij het volgende:
§4. er is geen toegang bij hen voor handelaars;
Ze stonden niet toe dat er iets van wijn en van de overige zaken bijdragend tot luxe ingevoerd werd, omdat ze dachten dat door deze waren hun geest ging verslappen en hun moed zou verminderen;
§5. Ze waren woeste mannen met grote moed;
Ze verweten en beschuldigden de overige Belgen die zich aan het Romeinse volk hadden overgegeven en hun voorvaderlijke moed hadden prijsgegeven;
§6. Ze bevestigden dat ze geen gezanten zouden sturen en geen enkele vredesvoorwaarde zouden aannemen.