Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

Mandatum extra: Orpheus en Eurydice

Orpheus was een zanger, die met een zo wonderlijke kunst zong, dat zelfs de bomen en rotsblokken door zijn liederen werden bewogen. Op een zekere dag heeft hij een meisje met de naam Eurydice gezien temidden van de menigte, die luisterde. Getroffen door liefde heeft hij geprobeerd om met zeer zoete liederen het meisje aan zich te verbinden. Zij heeft de jongeman niet afgewezen: integendeel. De zanger scheen aan haar gelijk de goden te zijn. Spoedig hebben ze hun bruiloft gevierd. Aan hen was echter helemaal niet lange tijd toegestaan om van de gelukkige liefde te genieten, want Eurydice was door de beet van een slang zeer ziek geworden. Hoewel Orpheus niet geloofde en niet wilde geloven dat zijn geliefde echtgenote op zo jonge leeftijd zou omkomen, is zij toch gestorven