Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

??, Tekst 2: Lupa, de wolvin

De Wolvin
1: Faustulus is een herder.
2: Bij een rivier bewaakt hij de kudde.
3: Plotseling hoort hij baby's.
4: Hij nadert en ziet jongens.
5: En hij ziet een wolf!
6: De jongens vrezen niet voor de wolvin.
7: De wolvin biedt de jongens tepels aan.
8: Zo drinken de jongens.
9: Faustulus denkt na:
10: "De goden beschermen de jongens,
11: want de rivier liet hen niet verdrinken
12: en de wolvin doet aan hen geen kwaad.
13: Faustulus tilt de jongens op en draagt ze naar huis.
14: Hij overhandigt de jongens aan de echtgenote. Hij zegt:
15: "De goden geven steun aan jou en aan mij,
16: want zij bieden ons zonen aan."
17: De vrouw lacht. Zij geeft de jongens namen:
18: de een Romulus, de ander Remus roept zij.
19: Zij is de moeder voor de jongens, zoals Fastulus vader is.