Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Atrium

Tekst 7.4: Alexander en de Gordiaanse knoop

Zodra hij kon, bracht Alexander zijn leger de Hellespont over en viel hij met 10000 ruiters en 30000 infanteristen het koninkrijk van Darius binnen.
Nadat hij bij de rivier de Granicum de eerste overwinning op Darius behaalde, heeft hij de hele kust van Klein-Azi� aan westelijke zijde onderworpen.
Vervolgens drong hij Phrygi� binnen en bereikte hij Gordium, welke de hoofdstad van Phrygi� is.

Deze stad, gesticht door een zekere Gordius, werd beschouwd als het middelpunt van de wereld. Bovendien werd er daar in een tempel van Juppiter een zeer oude renwagen bewaard, waarvan het juk met een onontwarbare knoop aan de disselboom bevestigd was. Ooit echter, had een zeker orakel het volgende aangekondigd: "Wie deze knoop losmaakt, zal meester worden van de hele wereld."

En toen Alexander dit hoorde, ging hij naar de renwagen, omdat hij zeer hevig verlangde de knoop los te maken. Vele Macedoni�rs en Phrygi�rs begeleidden hem. Maar tevergeefs probeerde hij gedurende een lange tijdspanne de knoop los te maken. De Macedoni�rs verloren de moed al toen Alexander plotseling zei: "Over de manier van losmaken is door het orakel niets gezegd." En met ��n slag van z'n zwaard brak hij de knoop.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17