Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 2e Jaar

Hoofdstuk 5, tekst B: Taaloefening

A.
1. genitivus
2. dativus
3. genitivus
4. dativus
5. genitivus
6. dativus
7. dativus
8. accusativus
9. nominativus
10. dativus

B.
1. τwν οικιwν
2. τwι εργwι
3. του οπλου
4. τον ιππον
5. τοιV qεοιV
6. αυταιV
7. ταιV κεfαλαιV
8. θι μαχι
9. τον δεσποθν
10. του δεσποτου

C.
1. cwραιV fιλαιV voor de geliefde streken
2. qhριον αλλο ander beest
qhριον μεγα groot beest
3. δουλwι κακwι voor de slechte slaaf
4. θι βασιλειαι ανδρειαι voor de dappere koningin
θι βασιλειαι αqανατwι voor de onsterfelijke koningin
5. οικιαV νεαV nieuwe huizen
6. δεσποταιV πολλοιV voor de vele meesters
7. δwρον αλλο ander cadeau
δwρον μεγα groot cadeau
8. θι qεwι αqανατwι voor de onsterfelijke godin
θι qεwι ανδρειαι voor de dappere godin

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17