Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 2e Jaar

Unit 2, Tekst 1: Odysseus en de cycloop

Odysseus komt naar het land van de cycloop, dat gelegen is aan zee. De cycloop gaat bij het aanbreken van de dag het huis uit, maar van zodra het avond wordt, houdt hij op met het weiden. Odysseus en de zijnen worden van hun stuk gebracht door de klanken die uit het hoofd van de cycloop weerklinken. Omdat de oppergod Zeus veel woede koestert voor de bruten, hopen ze toch op gastvrijheid van de cycloop. De rotsblokken bij de ingang houden hen, als wachters, van de vlucht af. Gedurende de dagen die ze in de grot doorbrengen, worden zes van Odysseus' de zijnen door de cycloop opgegeten. De anderen scherpen volgens Odysseus' plan de knots, waarmee Odysseus het van de cycloop wil vernietigen.