Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 2e Jaar

Unit 3, Tekst 1: Praxagoras

Hoewel ze bedreven is in het openbaar te spreken, bereidt Praxagoras toch de gepaste woorden voor. Want de Atheense mannen zullen altijd wegens eigenbelangen strijden tegen vijandige streken en zo verwaarlozen ze hun staat. Volgens Praxagoras kunnen de vrouwen van het huishouden op de oude manier, door middel van minder uitgaven doen, beter besturen. Praxagoras wordt vaak verhinderd om haar mening in het midden te brengen, maar ze laat zich niet in verwarring brengen en ze spreekt de volksvergadering toe.