Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 2e Jaar

Unit 6, Tekst 2: Over de Antigonè

Na de dood van Eteokles en Polyneikes was Kreoon, de broer van Iokastes, de koning van Thebe. Kreoon was erg boos op Polyneikes en liet zijn lijk onbegraven achter. Maar Antigone hield van haar broer en wilde niet gehoorzamen aan Kreoon. Ismene was bang voor de woorden van Kreoon en wilde haar zus niet helpen. Want Kreoon beval de mensen die niet gehoorzaamden ter dood te veroordelen. Antigone zegt tot haar zus : "Als jij je broer niet wil begraven, dan ben je ongehoorzaam aan de goden, maar ik zal hem begraven." Zo wilde Antigone alleen haar broer begraven. Hoewel alle burgers het meisje bewonderden, beval de koning haar toch te doden.