Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 2e Jaar

Unit 1, tekst 2: De sibillijnse boeken

Een onbekende oude vrouw ging naar koning Tarquinius, met 9 boeken, ze zei dat het goddelijke orakels waren, die ze wou verkopen. Tarquinius vroeg de prijs. De vrouw vroeg een onmetelijk en te hoge prijs; de koning lachte de oude vrouw uit alsof ze dwaas was door haar leeftijd. Toen zette ze er een brandend vuurtje bij, 3 boeken van de 9 verbrandde ze en vroeg ze aan de koning of hij de overige 6 boeken wou kopen aan dezelfde prijs. Maar Tarquinius lachte daar nog veel meer om en zei dat ze zonder twijfel gek was. Onmiddelijk verbrandde de vrouw nog 3 boeken van de 6 en vroeg opnieuw om de 3 overige boeken te kopen tegen dezelfde prijs die niet minder was dan de welke gevraagd was voor alle. Verbaasd kocht Tarquinius de overige 3 boeken voor diezelfde prijs die eerst gevraagd was voor alle boeken.
Het is vastgesteld dat na haar vertrek bij Tarquinius nergens meer van haar gehoord werd.
De 3 boeken werden bewaard in een bewaarplaats voor heilige voorwerpen,en werden de sibilijnse boeken genaamd(of sibilijnen).