Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 2e Jaar

Unit 2, tekst 4: sententia

1. Oefening is de beste leermeester
2. Degene die op een goede manier bemint, straft ook op de goede manier.
3. Lezen en niet begrijpen wat je leest, is hetzelfde als niet lezen.
4. Door te schrijven zal je leren schrijven, en door te spreken zal je leren spreken.
5. Ze hebben oren maar ze luisteren niet, ze hebben ogen maar ze zien niet.