Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 2e Jaar

Unit 4, tekst 1: IJzeren tucht

Titus Manlius stak zijn speer tussen de oren van het paard. Toen het paard bij het voelen van deze wonde zijn hoofd met grote kracht schudde, gooide het de ruiter van zich af, die Manlius met zijn zwaard doodde. Nadat hij de buit had verzameld, trok hij terug naar zijn soldaten. Onder het gejuich van de menigte ging hij naar de veldheerstent naar zijn vader. Hij zei : "Ik werd uitgedaagd tot een ruiterstrijd. Deze wapenuitrusting, afgepakt van een gedode vijand, geef ik aan u vader, opdat allen zouden vertellen dat ik uit jouw bloed geboren ben."
Jij, T. Manlius, hebt noch het gezag van de consul noch het gezag van je vader gevreesd. Tegen ons besluit in heb je gestreden tegen de vijand buiten de linie en de militaire tucht heb je ondermijnd. daarom dwing je mij ofwel de republiek te vergeten ofwel mezelf en mijn familie. wij zullen een triestig voorbeeld zijn maar in de toekomst een nuttig voorbeeld voor de jeugd. de liefde voor mijn kinderen en jouw moed ontroeren mij. maar de bevelen van de consul moeten door jouw dood bekrachtigd worden ofwel moeten ze voor altijd worden afgeschaft, als jij nu niet gestraft wordt. ga licor, bind hem vast aan de strafpaal.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 25