Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 2

Tekst 22: Elk strijdt zijn eigen strijd

Omdat het leger opgesteld stond, meer zoals de aard van de plaats en de helling van de heuvel het vroegen, dan zoals de regels van de krijgskunst het eisten, aangezien de afzonderlijke legioenen apart van elkaar, in een ander deel de vijand weerstand boden en aangezien het uitzicht belemmerd werd door de zeer dichte hagen, die op elkaar geplant waren zoals we tervoren hebben aangetoond, konden er geen hulptroepen met specifieke opdracht worden geplaatst, kon er niet voorzien worden wat waar nodig was en konden evenmin alle bevelen door één man gegeven worden. Dus volgden er op zo'n hachelijke toestand verschillende aflopen (= uitslagen) van het lot.