Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 2

Tekst 28: Caesar grootmoedig

Wanneer het gevecht gedaan was en het volk en de naam van de Nerviėrs bijna totaal vernietigd was, stuurden de ouderen, die samen met de kinderen en vrouwen in de moerassen en lagunes samengebracht waren, zoals we reeds zeiden, omdat ze oordeelden dat niets de overwinnaars belemmerde en niets voor de overwonnenen veilig was, in overeenstemming met allen die overgebleven waren, legaten naar Caesar en gaven zich aan hem over. En bij het in herinnering roepen van de ramp die hun volk getroffen had, zeiden ze dat het aantal van hun 600 officieren teruggebracht was tot 3 en dat er van hun 60 000 soldaten nauwelijks 500 overbleven die een wapen konden hanteren. Opdat men zou zien dat Caesar medelijden had met sukkelaars en smekelingen, spaarde hij hen met de grootste zorg en liet hij hen hun grondgebied en steden gebruiken en beval hij hun buren zich te onthouden van onrecht en misdaad.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 25