Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 2

Tekst 5B: Ideale kampplaats

Nadat hij vernomen had van de verkenners, die hij gezonden had, en van de Remi dat de troepen op één plaats samengebracht werden, dat ze naar hem kwamen en niet meer ver verwijderd waren, spoedde hij zich om zijn leger over de rivier de Axona te brengen, die in het verst verwijderde gedeelte/gebied van de Remi gelegen was en sloeg hij daar zijn kamp op. Deze zaak en de oevers van de rivier beschermde 1 kant van het kamp en maakte de dingen, die achter hen waren, veilig voor de vijand en bewerkstelligde dat de Remi en andere stammen zonder gevaar proviand naar hen konden brengen. Over de rivier was een brug; daar plaatste hij een verdedigingspost en op de andere oever van de rivier de gezant q. Titurius Sabinus samen met 6 cohorten. Hij beval het kamp te beschermen met een wal met een hoogte van 12 voet en een gracht van 18 voet.