Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Caesar > Lesboek 1

Exercitio 14C

Gallus ingens nesciebat: sunt senes statuae aut homines?
De enorme Galliër wist niet: zijn de oude mannen standbeelden of mensen?
Gallorum rex Brennus erat, Etruscorum Porsenna.
Brennus was de koning van de Galliërs, Porsenna van de Etrusken.
Rex Porsenna Romam vi expugnare non poterat.
Koning Porsenna kon Rome niet veroveren met geweld.
Per portas urbem Brennus intrat, sed tantum canes videt.
Brennus gaat de stad binnen door de poorten, maar ziet alleen maar honden.
Statuas deorum saepe videre possumus in tectis Romanorum.
Wij kunnen vaak standbeelden van goden zien in de huizen van de Romeinen.
Galli barbari erant, ideo omnes tristes ex urbe fugiebant.
De Galliërs waren barbaren, daarom vluchtten allen droevig uit de stad.
Caput senis Gallus iratus gladio ferit (= treft), deinde Galli omnes senes interficiunt.
De boze Galliër treft het hoofd van de oude man met een zwaard, daarna doden de Galliërs alle oude mannen.
In sedibus in foro sedebant senatores nobiles et mortem exspectabant
(= afwachten).
Op zetels op de markt zaten aanzienlijke senatoren en wachtten op de dood.