Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Caesar > Lesboek 1

Exercitio 14D

Exercitio 14D
Quis poterit arcem Capitolinam (= Capitolijns) ascendere cum armis?
Wie zal de Capitolijnse burcht kunnen beklimmen met wapens?
Milites in arce fortes erant, sed etiam semper dormiebant!
De soldaten op de burcht waren dapper, maar ze sliepen ook altijd!
In arce aspiciebant Romani caedem senum et lacrimabant.
Op de burcht keken de Romeinen naar de slachting van de oude mannen en huilden.
Iterum et iterum Galli muros arcis oppugnabunt et temptabunt Capitolium
obsidere. Sed non poterunt!
Opnieuw en opnieuw zullen de Galliërs de muren van de burcht aanvallen en zullen zij proberen het Capitool te bezetten. Maar ze zullen het niet kunnen!
Quondam in fluvio canistra (= mandje) erat cum liberis.
Eens was er in de rivier een mandje met kinderen.
Excitabunt milites in arce non canes, sed anseres (= ganzen).
Niet de honden, maar de ganzen zullen de soldaten op de burcht opwekken.
Manlius fortis Gallos ingentes pellere poterat scuto.
De dappere Manlius kon de enorme Galliërs verdrijven met een schild.
Galli praecipites de muris Capitolii (= v/h Capitool) cadunt et fugiunt.
De Galliërs vallen hals over kop van de muren van het Capitool en vluchten.