Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Caesar > Lesboek 1

exercitio 1a

1 jij ziet
2 wij schreeuwen
3 zij lachen
4 jij verzorgd
5 ik zie
6 jullie zitten
7 ik schreeuw
8 hij huilt
9 wij zitten
10 jullie lachen