Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Catullus

Carmen 7

Jij vraagt, hoeveel van jouw omhelzingen voor mij

, Lesbia, genoeg en meer dan genoeg zijn.

Een getal zo groot als het Libische zand,

dat ligt in Cyrene dat lasarpicium voortbrengt,

tussen het orakel van de gloeiend hete Iuppiter

en het heilig graf van de oude Battus.

Of zo veel sterren als de heimelijke liefdes

van de mensen zien, wanneer de nacht zwijgt,

zo veel kussen jou te kussen

is genoeg en meer dan genoeg voor jouw smoorverliefde Catullus;

Zoveel kusjes, die noch nieuwsgierigen kunnen tellen,

noch een kwade tong kunnen beheksen.