Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 16, tekst A: Sextus Tarquinius verliefd

1. Toen allen 's nachts sliepen, stond Sextus op uit bed en pakte zijn zwaard.
2. Stiekem ging hij de slaapkamer van Lucretia binnen, hij naderde het bed en hij zei:
3. "Zwijg Lucretia. Ik ben Sextus Tarquinius. Ik hou van je.
4. Zie je dit zwaard? Ik zal je hiermee doden, als je schreeuwt!"
5. Snel dacht Lucretia na: Wat moet ik doen?
6. Ik kan niet vluchten noch weerstand bieden: hij heeft een zwaard.
7. Nergens zag ze enige hulp. Toch vreesde ze de dood niet en zweeg niet.
8. Vervolgens voegde Sextus Tarquinius schande aan de bedreigingen toe en hij zei:
9. "Als jij niet toegeeft, zal ik zowel jou als een van jouw slaven doden.
10. Ik zal zeggen dat ik jullie beiden naakt samen in jouw bed heb betrapt en daarom heb gedood.
11. Je vader, je echtgenoot, je vrienden, allen zullen je minachten."
12. Toen heeft Lucretia, die de zo grote schande niet heeft kunnen verdragen, zich overgegeven.
13.Nadat Sexus Tarquinius haar had overwonnen, is hij als overwinnaar weggegaan.
14. O 'overwinnaar', waarom ben je blij? Deze overwinning zal jou spoedig ten gronde richten!