Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 3, Opdracht 1.1

vallen- nee
zoeken- ja
schrikken- nee
huilen- nee
rennen- nee
durven- nee
beminnen- ja