Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 9: worden tekst A en B

olim = vroeger/eens/ooit
maritus = echtgenoot
scelus = misdaad
scelera = misdaden
interea = intussen
valde = zeer, heel erg
Dido = Dido
Didonem = Dido
mox = weldra, spoedig
verbum = woord
decepi = pf van decipere; bedriegen
decipere = bedriegen
aurum = goud
antea = eerder
condidi = pf van condere; stichten, verbergen
habere in animo = van plan zijn
socius = bondgenoot, vriend
potui = pf van posse; ik heb gekund
de = vanaf,over
adeo = zo, zozeer
animus = hart
forma = gestalte, uiterlijk
matrimonium= huwelijk
ducere = leiden/voeren
nubere = trouwen
gaudere = blij zijn/zich verheugen
num = toch niet ? (leidt vraagzin in)
sine = zonder
agere = voeren, leiden
moenia = stadsmuren
ostendere = tonen
desiderare = missen, verlangen
quidem = weliswaar, echter

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 25