Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 3-2, Tekst B: De ridderstand heeft mij teruggeroepen (74)

Het dichtst bij deze waardigheid is de ridderstand: alle gemeenschappen van alle ambtenaren hebben over mijn consulaat en mijn verrichtingen de meest eervolle en luisterrijke besluiten genomen. De secretarissen, die zich samen met ons bezighouden met de openbare financiƫn en staatsstukken hebben gewild dat hun oordeel en besluit over mijn weldaden jegens de staat zonneklaar was. Er is geen enkel advies \ bestuurscollege in de stad, (er zijn) geen dorpsbewoners of heuvelbewoners - omdat onze voorouders hebben gewild dat er ook voor het de lagere stadsbevolking bijeenkomsten en als het ware bepaalde adviescolleges waren, - dat ze niet op zeer eervolle wijze niet alleen over mijn redding / welzijn, maar ook over mijn waardigheid besluiten hebben genomen.