Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 4-2, Tekst C: Deze weg vraagt vele inspanningen (138)

Zij, die dit/deze zaken naar vermogen verdedigen, zijn de beste mensen, van welke stand ze ook zijn; zij echter die vooral de zo grote taken en de staat op hun schouders nemen, dezen werden/zijn altijd beschouwd as de leiders van de beste mensen en als steunpilaren en beschermers van de staat. Ik beken dat er voor deze soort mensen, zoals ik eerder gezegd heb, veel tegenstanders, vijanden, afgunstigen zijn, (dat deze soort) veel gevaren in het vooruitzicht gesteld worden, veel onrecht wordt aangedaan, (dat door deze soort) grote inspanningen ervaren en op zich genomen moeten worden; maar mijn hele redevoering is gericht op deugd, niet luidheid, op aanzien. niet op genotzucht, op hen die menen dat zij geboren zijn voor het vaderland, voor hun burgers, voor eer, voor roem, niet voor hen die (menen dat ze geboren zijn) voor slapen en feestmalen en amusement/plezier. Want, als sommigen geleid worden door genoegens en zich overgegeven hebben aan de verleidingen van ondeugden en aan de de verlokkingen van hartstochten (in een bordeel), laten ze zich (dan) niet bezighouden met de staat, laten ze (dan) dulden dat ze genieten van hun vrije tijd door de inspanning van dappere mannen.