Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2012: Livius

5.2 B Tarquinius wordt koning

Men zegt dat hij als eerste Ún propaganda makend heeft gedongen naar het koningschap Ún een redevoering heeft gehouden opgesteld om de gunst van het volk te winnen: dat hij niet naar iets nieuws dong, die immers niet als eerste vreemdeling, een zaak waarover iemand verontwaardigd zou kunnen zijn of zich over zou kunnen verwonderen, maar als derde buitenlander in Roma naar het koningschap streefde; dat ook Tatius niet alleen vanuit een positie als vreemdeling, maar ook vanuit een positie als vijand koning was geworden, dat ook Numa onbekend met de stad, zonder ernaar te dingen, tot het koningschap nog wel was opgeroepen; dat hij, sinds hij eigen heer en meester was, naar Rome met vrouw en al zijn bezittingen was verhuisd; dat hij een groter deel van dat leven waarin mensen publieke taken verrichten, in Rome dan in zijn oude vaderland had geleefd; dat hij in vredes- en oorlogstijd onder een niet te versmaden leermeester, koning Ancus zelf, het Romeinse recht, de Romeinse godsdienstige gebruiken had geleerd; dat hij in gehoorzaamheid en toewijding jegens de koning met allen, maar in edelmoedigheid jegens anderen met de koning had gewedijverd. Toen hij deze zeer juiste dingen vermeldde beval het Romeinse volk hem met geweldige eenstemmigheid koning te zijn. Welnu de in andere opzichten uitstekende man achtervolgde de zucht naar populariteit die hij had gehad bij het werven, ook toen hij koning was; niet minder erop bedacht zijn positie als koning te versterken dan de staat te vergroten koos hij honderd man tot senatoren die daarna 'senatoren uit de lagere families' genoemd werden, een partij zonder twijfel op hand van de koning, door wiens weldaad zij in het senaatsgebouw waren gekomen.