Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2015: Cicero Plinius

Cicero Epistulae Ad Familiares 14. 18

Ik meen dat door jullie, mijn lievelingen, telkens weer zorgvuldig overwogen
moet worden, wat jullie moeten doen, of in Rome zijn/blijven of met/bij mij
of op een (of andere) veilige plaats. Dat is niet alleen mijn besluit,
maar ook (dat) van jullie. Voor/bij mij komen deze/de volgende dingen in gedachten:
dat julie veilig in Rome kunnen zijn door Dolabella en (dat) die zaak
voor ons tot steun kan zijn, als er enig geweld of als er enige
plunderingen beginnen te gebeuren; maar anderzijds baart dat mij zorgen, dat
ik zie dat alle goede/loyale (mensen) uit Rome weg zijn en (dat) zij hun vrouwen
bij zich hebben. Deze streek echter, waarin ik ben,
is zowel (vol) van/met onze steden, als ook (onze) landgoederen,
zodat jullie én veel met/bij mij (kunnen) zijn én, wanneer jullie afwezig zullen zijn, comfortabel
in/op onze landgoederen kunnen zijn.

(2)
Voor mij staat nog niet voldoende duidelijk vast, welke van de twee het beste/beter is.
Jullie moeten zien, wat andere vrouwen van dezelfde stand doen, en jullie ervoor oppassen
dat het niet (meer) mogelijk is weg te gaan, wanneer jullie (zouden) willen. Ik zou willen dat
juliie dat telkens weer bij jezelf en met vrienden overweegt.
Jullie zullen/moeten tegen Philotimus zeggen dat het huis versterkingen en bewaking
moet hebben; en ik zou willen dat jullie vaste koeriers aanstellen,
zodat/opdat ik dagelijks een (of andere) brief van jullie ontvang. Vooral/het meest
echter moeten jullie er zorg voor dragen, dat jullie gezond zijn, als jullie willen dat wij gezond zijn.
22 januari Formiae.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.850

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27