Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.34 (p.112, rr.122-128); Tanaquil: de vrouw achter Tarquinius (2)

Rome scheen voor dat doel het meest geschikt: bij een nieuw volk, waar de hele adel jong en op basis van verdienste was, zou plaats zijn voor een dapper en energiek man; de Sabijn Tatius had [daar] geheerst, 125 Numa was naar het koningschap ontboden vanuit de stad Cures , en Ancus was geboren uit een Sabijnse moeder en stond in aanzien door uitsluitend een portret van Numa. Zij overreedde hem gemakkelijk, begerig als hij was naar aanzien en omdat voor hem Tarquinii slechts van moederskant zijn thuis was. Dus nadat ze hun spullen hadden opgepakt trokken ze weg naar Rome.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 25