Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.56 (p.119, rr.228-234); De fatale vraag (2)

De Tarquinii, opdat Sextus, die in Rome was achtergebleven (-gelaten), onkundig van het orakel en van de heerschappij uitgesloten zou zijn, bevelen uitdrukkelijk de zaak te verzwijgen; zelf laten ze het onderling aan het lot over wie van beiden het eerst, wanneer hij in Rome zou zijn teruggekeerd, hun moeder een kus zou geven. Brutus, in de mening dat de uitspraak van de Pythia op iets anders doelde, raakte, [terwijl hij deed] alsof hij gestruikeld was en gevallen, met een kus de aarde aan, natuurlijk omdat zij de gemeenschappelijke moeder van alle stervelingen was. Daarna keerde men terug naar Rome, waar uit alle macht een oorlog tegen de Rutuliërs werd voorbereid.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17