Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.6 (p.60, rr.54-61); Numitor koning

Terwijl Numitor tijdens het eerste tumult steeds zei dat de vijanden de stad binnengevallen waren en dat ze het paleis aangevallen hadden, onthulde hij, toen hij de weerbare jeugd van Alba opgeroepen had om met een garnizoen en wapens de burcht te bezetten, nadat hij had gezien dat de jongemannen na het plegen van de moord met felicitaties naar hem toe kwamen, na onmiddellijk een vergadering bijeengeroepen te hebben, de misdaden van zijn broer jegens hemzelf, de afkomst van zijn kleinzoons, hoe ze geboren, hoe ze grootgebracht, hoe ze herkend waren, de daarop volgende moord op de tiran en zichzelf als verantwoordelijk man daarvoor. Toen de jongemannen, na in een geordende groep midden door de vergadering binnengekomen te zijn hun grootvader als koning hadden begroet, maakte instemmend geroep dat volgde uit de hele menigte de naam en de macht voor de koning rechtsgeldig.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17