Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca

De Republica 6d. Scipio zal de staat redden

‘“Hierbij zul jíj, Africanus, het licht van je geest, talent en beleid aan je vaderland moeten tonen. Maar van deze tijd zie ik als het ware een onzekere baan van het lot. Want wanneer jouw leeftijd achtmaal zeven omwentelingen van de zon zal hebben gedraaid, en deze twee getallen, waarvan ieder van beide, ieder om een andere reden, als volmaakt wordt beschouwd, met/in een natuurlijke kringloop het voor jou door het noodlot bepaalde totaal zullen hebben volbracht/volgemaakt, zal de hele burgerij/in zijn geheel naar jou als enige en naar jouw naam zich keren;
naar jou zal de senaat, naar jou zullen alle vaderlandslievende burgers, naar jou zullen de bondgenoten, naar jou zullen de Latijnen kijken; jij zult de ene zijn, op wie het behoud van de staat steunt, en kortom, jij moet als dictator de staat herstellen, stel dat je aan de goddeloze handen van je verwanten bent ontkomen.”’ Toen Laelius het hier had uitgeschreeuwd en de overigen erger waren begonnen te zuchten, zei Scipio zachtjes lachend, ‘St! Vraag ik jullie, jullie moeten me niet uit mijn slaap wekken, en luistert korte tijd naar de rest.’