Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca

De Republica 6g. De mensen moeten de aarde beschermen

‘En zodra als ik, na mijn geween onderdrukt te hebben, begon te kunnen/in staat te zijn te spreken, zei ik: “Ik vraag u, zeer heilige en voortreffelijke vader, omdat dit het leven is, zoals ik Africanus hoor zeggen, wat/waarom talm/verblijf ik op aarde? Waarom haast ik me niet hierheen, naar u, te komen?” “Zo is het niet”, sprak hij; “want behalve wanneer die god(heid), van wie deze hele gewijde ruimte is die je ziet, jou van die gevangenschap van je lichaam zal hebben bevrijd, kan de toegang hiernaartoe niet voor je openstaan.
Want de mensen zijn met deze bepaling voortgebracht, namelijk dat ze die bol moesten beschermen / om die bol te beschermen, die je in het midden van deze gewijde ruimte ziet, die aarde wordt genoemd; en aan hen is een ziel gegeven (voortkomend) uit die eeuwige vuren die jullie sterren en planeten / gesternten noemen, die bolvormig en rond, bezield met goddelijke geest(en), hun cirkels/cirkelvormige banen en kringlopen voltooien met een wonderbaarlijke snelheid.
Daarom moet ook jij, Publius, en alle plichtsgetrouwen hun ziel bewaren in de gevangenschap van het lichaam en niet zonder bevel van hem, door wie deze aan jullie is gegeven, uit het leven der mensen vertrekken, opdat jullie niet de indruk wekken je aan de menselijke taak, die toegewezen is door de god, te hebben onttrokken.’”