Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2014: Plato

Plato, Apologie, 30c3 - 31a2

Protesteert niet, heren Atheners, maar blijft u alstublieft bij de dingen die
ik u gevraagd heb, (nl) om niet te protesteren bij de dingen die ik zal/ga zeggen, maar om te luisteren; want ook
zult u, naar ik meen, voordeel/baat hebben door te luisteren. Want ik zal/sta op het punt u nu ook nog enkele
andere dingen te (gaan) zeggen waarbij u misschien zult roepen/schreeuwen; maar doet dat alstublieft
(helemaal) niet. Want u moet goed weten, als u mij zult doden omdat/terwjl ik zo(danig) ben als ik
zeg, zult u mij niet meer schaden dan u zelf; want noch Meletus noch Anytus zou mij in enig opzicht
kunnen schaden; want (dat) zou niet kunnen: want ik meen niet
dat het voor een beter man geoorloofd/mogelijk is geschaad te worden door een slechtere (man).
Hij zou misschien wel (mij) wel kunnen doden of verbannen of van mijn burgerrechten beroven, maar die dingen
beschouwt die/hij en iemand anders wel, dunkt mij, als grote rampen, maar ik beschouw ze
niet (als zo), maar ik (beschouw het) veel meer (als een grote ramp) te doen wat die/hij nu doet, nl. een man
op onrechtvaardige wijze proberen te doden.


Het is nu dus, heren Atheners, zeker niet zo dat ik ten bate van mij zelf
een verdedigingsrede houd, zoals iemand zou kunnen menen, maar ten bate van u, opdat u zich geenszins een fout
begaat tegen het geschenk van de god aan jullie door tegen mij te stemmen. Want als u mij
zult doden, zult u niet makkelijk een ander zodanig (iemand) vinden, die gewoonweg, ook al
is het nogal belachelijk om te zeggen, aan de stad is toegevoegd door de god zoals
aan een (wel) groot en edel paard, maar door zijn grootte nogal traag en dat
het nodig heeft door een horzel wakker gemaakt te worden; ja als zo'n (horzel) dan schijnt de god mij toe
mij aan de stad toegevoegd te hebben - (als) ongeveer zo iemand, die u wakker makend en
overtuigend en verwijten makend geenszins ophoudt iedereen stuk voor stuk de hele dag
overal op de huid te zitten.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.082

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 18