Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2014: Plato

Plato, Meno, 81c5 - 82a6

Omdat dus de ziel onsterfelijk is en dikwijls
geboren is, en zowel de dingen hier (op aarde) als de dingen in de Hades en alle dingen
gezien heeft, ia er niets wat zij niet geleerd heeft, zodat het
helemaal niet verwonderlijk is dat het mogelijk is dat zij én over (de) deugd én over andere dingen
zich herinnert wat zij ook vroeger wist.
Want omdat de gehele natuur samenhangt, en (omdat)
de ziel alles geleerd heeft, is er geen enkele belemmering dat wanneer hij/iemand zich slechts één ding
herinnerd heeft -- wat de mensen dan leren noemen --
(dat) hij alle andere dingen terugvindt, als iemand/hij standvastig is en het niet
moe wordt te (blijven) zoeken; want het zoeken en leren is dus
één en al/in zijn geheel herinnering. Het is dus niet nodig die sofistische/slimme
redenering te geloven; want die zou ons lui kunnen maken
en is voor de slappelingen onder de mensen aangenaam om te horen, maar deze (van mij)
maakt ons ijverig en onderzoekend; en omdat ik erop vertrouw dat deze waar is
wil ik samen met jou zoeken wat deugd is.Ja, Sokrates; maar hoe bedoel je dat, dat wij niet
leren, maar dat wat wij leren noemen, herinnering is?
Kun je mij dat onderwijzen, dat/hoe het zo is?
Ook zojuist zei ik (al), Meno, dat jij een slimmerik bent, en nu
vraag je, of ik jou jou kan onderwijzen, (ik) die zeg(t) dat er geen ondrwijs is, maar
herinnering, opdat ik zelf dan terstond blijk mijzelf tegen
te spreken.
Nee bij Zeus, Sokrates, niet met het oog daarop zei ik (het),
maar uit gewoonte; maar als jij op een of andere manier mij kunt aantonen, dat
het is zoals jij zegt, toon het (dan) aan.
Maar het is wel niet maakelijk, maar toch wil ik mijn best doen
terwille van jou. Maar roep (voor) mij één van die vele slaven van jou(zelf)
erbij, welke je maar wilt, opdat ik bij/in hem (het) jou
aantoon.
Heel goed. Kom hierheen.
Hij is toch wel een Griek en spreekt Grieks?
Zeer zeker wel, hij is in het huis geboren.
Richt je aandacht dan op op wat jou zal blijken, of
dat hij (het) zich herinnert of dat hij (het) leert van mij.
Maar ik zal erop letten/mijn aandacht erop vestigen.