Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 10, oefening 90

M = mannelijk V = vrouwelijk O = onzijdig ev = enkelvoud mv = meervoud
1, 2, 3, 4, 5 : naamvallen

1) Rex severior : Een strengere koning M, 1
2) In antro pulcherrimo : In de mooiste grot O, 5
3) De vertice altiore : Vanaf een hogere top M, 5
4) Deam iratissimam : De zeer woedende godin V, 4
5) Carni meliori : Voor beter vlees V, 3
6) Agricolae optimi : Van de beste boer M, 2 ; De beste boeren M, 1
7) Numina maxima : De grootste godheden O, 1 + 4
8) Aedium maiorum : Van een groter huis V, 2 ; Van grotere tempels
9) Nuntii pessimi : Van de slechtste bode M, 2 ; De slechtste boden M, 1
10) Oculi peioris : Van het slechtere oog M, 2
11) Membra plura : Meerdere ledematen O, 1 + 4
12) Arborum plurimarum : Van zeer vele bomen V, 2
13) Matribus plerisque : Voor / dmv de meeste moeders V, 3 + 5
14) Nubium minorum : Van kleinere wolken V, 2
15) Timore ingentissimo : Dmv de meest vreselijke angst M, 5
16 Sceleris improbissimi : Van de meest schaamteloze misdaad O, 2
17) Hominem asperiorem : Een nogal ruwe man M, 4
18) Ab urbe liberrima : Vanaf de meest vrije stad V, 5
19) Capitis durioris : Van een harder hoofd O, 2
20) Genus maius et pium : Een groter en vroom geslacht O, 1 + 4

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6