Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 11, oefening 94

vertaal als bijwoorden : alte op hoge wijze

1) altius : op hogere wijze
2) irate : op woedende wijze
3) pessime : op allerslechtste wijze
4) probe : op rechtschapen wijze
5) fortius : op dapperder wijze
6) asperrime : op zeer ruwe wijze
7) sapienter : op verstandige wijze
8) dulcius : op zoetere wijze
9) immaniter : op vreselijke wijze
10) misere : op ongelukkige wijze
11) ferocius : op wildere wijze
12) simillime : op zeer gelijke wijze
13) melius : op betere wijze
14) humiliter : op lage wijze
15) foede : op lelijke wijze
16) tutius : op veiligere wijze
17) libere : op vrije wijze
18) nocenter : op schadelijke wijze
19) minus : op kleinere wijze
20) celeriter : op snelle wijze
21) op harde wijze : dure
22) op zeer bloeddorstige wijze : ferocissime
23) op zwakkere wijze : tenerius
24) op ernstige wijze : graviter
25) op zeer moeilijke wijze : dificillime
26) op onschuldige wijze : innocenter
27) op de gemakkelijkste wijze : facillime
28) op dierbaarder wijze : carius
29) op duistere wijze : obscure
30) op kortere wijze : brevius
31) op slechte wijze : male

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6