Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 14, oefening 110

voornamelijk imperfecta passivi

1) monebaris : jij werd gewaarschuwd
2) adiuvabamur : wij werden geholpen
3) fingebantur : zij werden verzonnen
4) sepelivimus : wij hebben begraven
5) inveniebar : ik werd gevonden
6) amabamini : jullie werden bemind
7) occumbebant : zij sneuvelden
8) minuebatur : het werd verminderd
9) iaciebantur : zij werden geworpen
10) videbamini : jullie werden gezien
11) excitabar : ik werd aangespoord
12) audiebaris : jij werd gehoord
13) pugnabam : ik streed
14) movebamur : wij werden bewogen
15) ponebamini : jullie werden geplaatst
16) deiciebar : ik werd neergeworpen
17) puniebamur : wij werden gestraft
18) imperabant : zij bevalen
19) plorabatis : jullie huilden
20) implebantur : zij werden gevuld

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6