Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 16, oefening 121

coniunctivi finalis, adhortativus, optativus
ind. = indicativus, imp. = imperativus

1 Rogat, iuvemus. Hij vraagt ons te helpen. (c.fin.)
2 Curabo, pareatis. Ik zal zorgen, dat jullie gehoorzamen. (c.fin.)
3 Monent, maneamus. Zij manen ons te blijven. (c.fin.)
4 Cupiet, properetis. Zij zal wensen, dat jullie je haasten. (ind. + adh.)
5 Amicum iuvemus! Laten we onze vriend helpen! (c.adh.))
6 Semper gaudeant! Mogen zij altijd blij zijn! (c.opt.)
7 Cupio, semper gaudeatis. Ik wens, dat jullie altijd blij zijn. (ind. + c.opt.)
8 Cura, valeas. Zorg, dat je gezond bent. (imp. + c.opt.)
9 Imperat, navem paremus. Hij beveelt ons een schip uit te rusten. (c.fin.)
10 Cupis, amicum servent. Jij wenst, dat zij je vriend redden. (c.fin.)
11 Deis placeamus. Mogen wij de goden behagen. (c.opt.)
12 Imperat, melius respondeatis. Hij beveelt jullie beter te antwoorden. (ind. + c.adh.)
13 Librum tibi det. Laat hij jou het boek geven. (c.adh.)
14 Oro, signum mihi detis. Ik smeek jullie mij een teken te geven. (ind. + adh.)
15 Amici mihi cenam parent. Laten de vrienden voor mij een maaltijd klaarmaken. (c.adh.)
16 Petis, cenam tibi paremus. Jij verzoekt ons een maaltijd voor jou klaar te maken. (c.fin.)
17 Amicum invitem. Laat ik mijn vriend uitnodigen. (c.adh.)
18 Monet, dolum adhibeatis. Hij spoort jullie aan een list te gebruiken. (ind. + c.adh.)
19 Equos melius excitet. Laat hij de paarden beter aanvuren. (c.adh.)
20 Poscit, iuremus. Hij eist, dat wij zweren. (c.fin.)

NB: bij bijvoorbeeld item 7 heeft cupio : semper gaudeatis (nevenschikkend zinsverband = coördinatio) zich ontwikkeld tot cupio, semper gaudeatis (onderschikkend zinsverband = subordinatio)

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6